Història

INTRODUCCIÓ

ARCOC SAT és una agrupació de productors de llet de cabra catalana que es va crear el 3 de maig de l’any 2010 amb l’objectiu principal de comercialitzar la seva producció en comú.

En el moment de la seva creació va ser fundada per 8 socis i quatre anys més tard, la societat està formada per 15 socis.

L’activitat de l’agrupació es concentra a Catalunya i el seu domicili social es troba a la comarca d’Osona, concretament al Mas el Garet de Tona.

Actualment, l’empresa comercialitzadora es troba en ple funcionament i en un procés de creixement que tot i que podria ser molt més ràpid, està condicionat per la falta de llet de cabra que pateix actualment el sector.

ARCOC a dia d’avui, no només ha servit per donar sortida a la llet dels seus socis, sinó que també ha esdevingut una empresa reguladora, ja que ha estat la primera de marcar uns preus de cost en la producció de llet, en la producció de formatge i en la distribució.

ANTECEDENTS

Quan sorgeix la idea de crear l’Agrupació de Productors ARCOC, ja existeix l’Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC), sense ànim de lucre, que compta amb explotacions de cabres i ovelles de diferents censos (des de 20 fins a 2000 caps de bestiar) i que la seva missió és oferir assessorament tècnic i professional als socis.

En els darrers anys, els ramaders socis d’ARCC pateixen una nova problemàtica basada en l’elevat preu de la llet de cabra produïda a Catalunya en relació amb la llet que es pot adquirir a altres regions d’Espanya.

Aquesta diferència es deu a la realització d’uns controls molt més estrictes que contribueixen a un major cost de la llet de cabra catalana. Aquests fets desestabilitzen el sector ja que molts formatgers catalans, compren la matèria primera en altres regions i els ramaders catalans en surten altament perjudicats fins que en alguns casos arriben a tancar el negoci.

D’aquests canvis en el sector, les explotacions s’han hagut d’adaptar a les noves realitats de producció d’acord amb l’evolució del mercat i neix una nova inquietud dels ramaders per poder fer front a tots aquests nous esdeveniments.

Una de les formes d’afrontar-los és associant-se creant una entitat comuna amb necessitats també comunes i amb una perspectiva unitària de la venda de la seva producció.

El que pretenen els ramaders creadors d’ARCOC és, doncs, donar valor a la llet de proximitat per tal de què els productors Catalans puguin sostenir els seus negocis.

L’any 2009 surt una nova normativa europea que promociona les agrupacions de productors per a la comercialització en comú. És així com uns quants socis d’ARCC s’acullen a aquesta ajuda i formen una agrupació de productors amb la finalitat principal de comercialitzar la llet des d’una perspectiva de col·laboració.

Tot i trobar-se amb diverses barreres administratives, finalment el maig de 2010, es crea l’Agrupació de Productors ARCOC SAT amb la idea de fer un segell de qualitat que garanteixi una qualitat superior a la de la llet que s’està comprant fora de Catalunya, per tal de donar un valor afegit al producte i tornar a ser competitius en el mercat.

TRAJECTÒRIA

Durant el primer any després de la creació, l’agrupació de productors, es marca unes pautes inicials a seguir basades en mesures higièniques, de qualitat i de maneig. Són pautes necessàries perquè tots els integrants puguin assolir els objectius de qualitat.

L’objectiu inicial és assolir un cens pròxim a 5000 caps en el conjunt de l’agrupació.

Així doncs, durant l’any 2010 amb l’assessorament i el servei tècnic de les dues veterinàries d’ARCOC, els diferents productors fan les reformes necessàries per adaptar la seva explotació als acords comuns.

L’any 2011, els productors d’ARCOC recorren al Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya per tal de certificar que la llet de les cabres de les granges associades compleixen les condicions de qualitat.

Un cop certificada, aquesta llet pren un valor afegit que crea l’interès dins l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA), els quals, pel fet de comprar la llet a ARCOC, també poden disposar del certificat de llet catalana. Una vegada vist el gran interès dels formatgers catalans per obtenir el logotip de llet de cabra catalana, es pren una nova mesura, per evitar un nou fet de competència deslleial. No tots els formatgers podran disposar del logotip. Es decideix que només s’oferirà a qui produeixi tots els seus formatges amb la llet d’ARCOC, és a dir, amb la “Llet de cabres catalanes”.

La realitat demostra que algunes de les formatgeries més interessades en adquirir el logotip són les que més llet compren fora de Catalunya, a un cost més baix. És llavors quan es decideix crear una marca de formatges ARCOC.

L’any 2012, es comencen a comercialitzar formatges sota la marca ARCOC. Des de la Junta Directiva es decideix que el formatge de marca ARCOC anirà destinat generalment a grans distribuïdors i grans superfícies per no entrar en competència amb els petits formatgers.

L’any 2013 és un any de gran creixement per l’empresa i rep una medalla de plata al concurs CAPRAESPAÑA de Talavera de la Reina pel seu Formatge de cabra al Pebre Negre en la categoria de formatges tendres.

La fundació de la societat es realitza amb vuit socis l’any 2010 però actualment està formada per 15 socis ramaders catalans, dels quals 2, a part de ser ramaders també són formatgers. La societat compta també amb dues assessores tècniques veterinàries des dels seus inicis que assessoren als socis en termes de maneig, producció animal i millora de qualitat de la llet.

Tot i que ara no és un bon moment tenint en compte els condicionants de l’entorn per falta de llet, les expectatives de futur de l’empresa són doblar la producció actual. Cal tenir en compte que l’Agrupació de Productors neix amb l’objectiu principal de fer sostenible l’oferta de la producció de llet, i a dia d’avui, augmentar excessivament la producció de formatges per part d’ARCOC, podria deixar sense subministrament als petits formatgers que han mantingut el compromís de comprar la llet a la SAT.