Productes de qualitat

El sistema d’ARCOC permet seleccionar els millors formatges especialitat de cada formatgeria i comercialitzar-los en comú sota la marca ARCOC.

ARCOC està comercialitzant actualment sis tipus de formatge i a  principis de 2014 també surt a la venda el iogurt de cabra ARCOC.

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT
“Llet de cabres catalanes” és la marca de presentació dels productes ARCOC. Tota la llet és certificada per l’ALLIC, una entitat independent que audita les explotacions per comprovar que les seves condicions de producció són les establertes.

La llet de cabra ARCOC té unes qualitats sanitàries i bioquímiques immillorables perquè els seus productors tenen l’objectiu d’obtenir un producte final amb una qualitat diferenciadora, cosa que només s’aconsegueix mitjançant l’assessorament continu d’un equip professional especialitzat.

Per poder aconseguir el certificat de “Llet de cabres catalanes” la llet de cabra ha de complir diversos requisits higiènics, sanitaris, organolèptics i bioquímics.

Per elaborar productes sota aquesta marca cal vetllar per l’alta qualitat del producte, el bon maneig de l’explotació i dur a terme un control exhaustiu del bestiar. Aquests són tres requisits bàsics per arribar a obtenir un producte segur i de qualitat.